FAMILTON.FI ASIAKASREKISTERIÄ KOSKEVA REKISTERISELOSTE. Voimassa 1.1.2024 alkaen.

REKISTERINPITÄJÄ:
Familton Avoin yhtiö
Verkkosivusto: familton.fi

REKISTERIASIOITA HOITAVA YHTEYSHENKILÖ:
Markku Tonteri
Sähköposti: [email protected]

REKISTERIN NIMI:
Familton Avoin yhtiö asiakasrekisteri

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS:
Familton.fi verkkokaupan asiakasrekisteriä käytetään asiakassuhteiden ylläpitoon, markkinointiin, yhteydenottojen hoitamiseen sekä muihin asiakassuhteeseen liittyviin tarkoituksiin, kuten palveluiden kehittämiseen. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ:
Asiakkaista kerätään perustiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, uutiskirjeen tilaus ja tilauksiin liittyvät tiedot. Tämä tieto kerätään WooCommerce-verkkokauppasovelluksen kautta.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET:
Asiakkaan ilmoittamat tiedot sekä tiedot, jotka syntyvät asiakkaan käyttäessä palvelua, kuten tilauksiin liittyvät tiedot WooCommerce-verkkokaupan kautta.

TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ:
Voit tarkastella yksityiskohtaista tietosuojakäytäntöämme [täältä].

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE:
Asiakastietoja voidaan käyttää familton.fi markkinointitarkoituksiin yhteistyökumppaneiden kautta. Tietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle esimerkiksi uutiskirjeen lähetyksiä varten.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET:
Henkilötietoja käsittelevät tarpeelliset henkilöt.